Hân hạnh được đón tiếp quý khách!
086.919.8413
asui@spk.com.vn

Quốc tế ca L’Internationale

10 Tháng Hai 2021 Posted by: admin Nhạc

Quốc tế ca – L’Internationale được sáng tác năm 1871 bởi Eugène Pottier (1816 – 1887), là bài tụng ca chủ nghĩa cánh tả. Nó từng là ngọn cờ của phong trào xã hội chủ nghĩa từ cuối thế kỉ 19, khi Đệ Nhị Quốc tế chấp nhận ca khúc là bài ca tranh đấu chính thức và đã trở thành bài hát quen thuộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

quoc-te-ca
Quốc tế ca (Minh họa)

“Quốc tế ca” được những người theo cánh tả như vô chính phủ, xã hội, cộng sản, dân chủ xã hội, công đoàn hát.

Quốc tế ca – lời Pháp

Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère
C’est l’éruption de la fin

Du passé faisons table rase
Foules, esclaves, debout, debout
Le monde va changer de base
Nous ne sommes rien, soyons tout

C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L’Internationale
Sera le genre humain

Quốc tế ca  – Lời Việt
Bản dịch:

Vùng lên! Hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên! Hỡi những cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi
Quyết phen này sống chết mà thôi.
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
Toàn nô lệ, vùng đứng lên đi
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình
Điệp khúc:

Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-téc-na-xi-ông-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai

Nghe Quốc tế ca