Hân hạnh được đón tiếp quý khách!
086.919.8413
asui@spk.com.vn

 

 

Khẩu trang y tế làm bằng nhựa PET trong suốt

Xem hướng dẫn sử dụng trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OpXxHPQhAAc

Nguyên liệu sản xuất và đảm bảo môi trường
Các vật liệu nhựa và chất kết dính được sử dụng không chứa bất kỳ hóa chất / chất nào được xác định theo Ủy quyền Đánh giá Đăng ký và Hạn chế Hóa chất (REACH). Các vật liệu tab treo này không chứa các mức độ không thể chấp nhận của chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl đa bội và ete diphenyl polybrominated như được định nghĩa bởi Hạn chế các chất độc hại (RoHS). Do đó, chúng phù hợp với các chỉ thị 2002/95 / EC và 2011/65 / EU.