Hân hạnh được đón tiếp quý khách!
086.919.8413
asui@spk.com.vn

HANG TABS

SPK-Packaging-hang-tab-vietnam

Không được nhìn thấy =  Không bán được hàng
Lựa chọn loại Hang tabs phù hợp
Thẻ treo lỗ tam giác Slot Hang Tabs
Slot hang tabs
Thẻ treo Box Top Hang Tabs
Box Top Hang Tabs
Thẻ treo đồ nặng Heavy Duty Hang Tabs
Heavy Duty Hang Tabs
Thẻ treo dạng móc Hook Hang Tabs
Hook Hang Tabs
Thẻ treo dạng gấp gài Fold Up Hang Tabs
Fold Up Hang Tabs
Thẻ treo dạng ôm sát bao bì hoặc sản phẩm Cylinder Hang Tabs
Cylinder Hang Tabs
Thẻ treo lỗ tròn Round Hole Hang Tabs
Round Hole Hang Tabs
Gia cố tăng độ cứng cho phần treo của hộp giấy hoặc hộp nhựa Reinforcer Hang Tabs
Reinforcer Hang Tabs
Thẻ treo luồn lỗ trên đỉnh hộp Ejected Hole Hang Tabs
Ejected Hole Hang Tabs
Nguyên liệu sản xuất và đảm bảo môi trường
Các vật liệu nhựa và chất kết dính được sử dụng không chứa bất kỳ hóa chất / chất nào được xác định theo Ủy quyền Đánh giá Đăng ký và Hạn chế Hóa chất (REACH). Các vật liệu tab treo này không chứa các mức độ không thể chấp nhận của chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl đa bội và ete diphenyl polybrominated như được định nghĩa bởi Hạn chế các chất độc hại (RoHS). Do đó, chúng phù hợp với các chỉ thị 2002/95 / EC và 2011/65 / EU.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website bên dưới:

Điện thoại: (+84) 086.919.8413
Email: asui@spk.com.vn
Website: www.hangtab.com.vn